Chó Pug lai chó Husky sẽ ra loài chó hình thù kỳ dị thế này (Ảnh: Pinterest)
Chó Pug lai chó Husky sẽ ra loài chó hình thù kỳ dị thế này (Ảnh: Pinterest)

Đã bao giờ bạn thử nghĩ khi chó Pug lai với các loài chó khác thì kết quả sẽ ra thế nào không? Dưới đây là 15 kết quả khi chó Pug lai với chó khác.

1, Chó Pug lai chó chăn cừu Úc (Australian Shepherd)

Chó Pug lai chó chăn cừu Úc (Australian Shepherd)
Chó Pug lai chó chăn cừu Úc (Australian Shepherd)

2, Chó Pug lai chó sục Yorkshire

Chó Pug lai chó sục Yorkshire
Chó Pug lai chó sục Yorkshire

3, Chó Pug lai chó sục Jack Russell

Chó Pug lai chó sục Jack Russell
Chó Pug lai chó sục Jack Russell

4, Chó Pug lai chó sục Boston

Chó Pug lai chó sục Boston
Chó Pug lai chó sục Boston

5, Chó Pug lai chó Shiba

Chó Pug lai chó Shiba
Chó Pug lai chó Shiba

6, Chó Pug lai chó săn chân lùn

Chó Pug lai chó săn chân lùn
Chó Pug lai chó săn chân lùn

7, Chó Pug lai chó Poodle

Chó Pug lai chó Poodle
Chó Pug lai chó Poodle

8, Chó Pug lai chó Phốc sóc

Chó Pug lai chó Phốc sóc
Chó Pug lai chó Phốc sóc

9, Chó Pug lai chó lạp xưởng

Chó Pug lai chó lạp xưởng
Chó Pug lai chó lạp xưởng

10, Chó Pug lai chó Husky

Chó Pug lai chó Husky
Chó Pug lai chó Husky

11, Chó Pug lai chó Corgi

Chó Pug lai chó Corgi
Chó Pug lai chó Corgi

12, Chó Pug lai chó Chihuahua ra giống chó Chug

Chó Pug lai chó Chihuahua ra giống chó Chug
Chó Pug lai chó Chihuahua ra giống chó Chug

13, Chó Pug lai chó Bulldog Pháp ra chó Bullpug

Chó Pug lai chó Bulldog Pháp ra chó Bullpug
Chó Pug lai chó Bulldog Pháp ra chó Bullpug

14, Chó Pug lai chó Brussels Griffon

Chó Pug lai chó Brussels Griffon
Chó Pug lai chó Brussels Griffon

15, Chó Pug lai chó Miniature Schnauzer

Chó Pug lai chó Miniature Schnauzer
Chó Pug lai chó Miniature Schnauzer
SHARE